Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju otpisanog bezvrijednog registraturnog materijala nastalog radom u MUP-a TK-a i njegovim organizacionim jedinicama kao otpad

12:23