Komisija za izbor – Liste kandidata nakon održanog testa fizičke sposobnosti

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 6/06, 11/07 i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 19.08.2016.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin "Policajac" i početni čin „Mlađi inspektor“, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje Liste kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima - šiframa koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti, te koji nisu pristupili odnosno nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti, kako slijedi:

  • Mlađi inspektori koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista
  • Policajci koji su zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista
  • Mlađi inspektori koji nisu pristupili odnosno koji nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista
  • Policajci koji nisu pristupili odnosno koji nisu zadovoljili na testu fizičke sposobnosti lista
   

11:31