Komisija za izbor – Liste kandidata predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07 i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 19.08.2016.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „Mlađi inspektor“ - broj izvršilaca 20 i početni čin „Policajac“ - broj izvršilaca 60, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje:

  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „Policajac“, koju možete preuzeti ovdje 
  • Listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa predloženih za pohađanje osnovne obuke za kadete u početnom činu „Mlađi inspektor“, koju možete preuzeti ovdje 
 

12:05