LISTA kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „policajac“

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona, broj 6/06, 11/07, i 16/11) i člana 16. stav 1. Pravilnika o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika, u postupku odabira policijskih službenika po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 19.08.2016.  godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu - broj izvršilaca 60, Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona,  objavljuje listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ne  ispunjavaju opšte i posebne uslove propisane konkursom,  za početni čin „policajac“ kao prvi nivo pristupanja policijskom organu. Listu možete preuzeti ovdje.

13:44