Ministar FMUP-a i direktor FUP-a u posjeti MUP-u TK-a

Danas (06.10.2017.godine) su u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona boravili ministar FMUP-a Aljoša Čampara i direktor FUP-a Dragan Lukač, gdje su se sastali sa ministrom unutrašnjih poslova TK-a Huseinom Topčagićem i policijskim komesarom Fadilom Šljivićem.

Na sastanku je razgovarano o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, odnosno primjenama člana 6. ovog Zakona kojim se predviđa da Uprava policije ima zasebnu budžetsku jedinicu.

„Skupština TK-a je na prijedlog Vlade TK-a prolongirala primjenu člana 6. Zakona o unutrašnjim poslovima. Na kolegiju Vlade Tuzlanskog kantona danas će biti donesen zaključak da ćemo mi ovaj posao završiti u 2018.godini, i da će od budžeta 2019.godine Uprava policije imati zasebnu budžetsku jedinicu. U narednoj sedmici planiramo posjetiti MUP KS da vidimo na koji način su oni implementirali navedeni član, a nakon toga će Vlada TK-a imenovati Komisiju koja će provesti diobni balans između MUP TK-a i Uprave policije TK-a. Želim istaći da se bespotrebno „podigla prašina“ u vezi izmjena ovog Zakona, jer niko ne bježi da se to desi. Mi kao Ministarstvo imamo dobre rezultate kada je u pitanju stanje sigurnosti i sve ono za što smo mi odgovorni. Trenutno u FBiH ovaj Zakon imaju samo četiri kantona, dok preostalih šest kantona nikad nije ni donijelo Zakon koji mi imamo. Za njegovu implementaciju potrebne su odgovarajuće pretpostavke, pravne, finansijske i tehničke“ – rekao je ministar Topčagić.

„Danas smo u okviru naših redovnih aktivnosti obilazaka kantonalnih MUP-ova u posjeti MUP-u Tuzlanskog kantona sa kojima imamo jako dobru saradnju na svim poljima. Razgovarali smo prije svega o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, gdje možemo konstatovati da zadržavamo ili čak povećavamo dobar trend u odnosu na isti period prošle godine, vezano za smanjenje svih krivičnih djela što je trend u cijeloj Federaciji, a sa čime možemo biti veoma zadovoljni. Kada su u pitanju izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima vezano za finansijsku neovisnost policije, mi smo završili implementaciju tog Zakona u smislu samostalnosti FUP-e i to kod nas funkcioniše na dosta dobar način, te se nadam da će i kantonalna Ministarstva to završiti, odnosno harmonizirati svoje propise sa federalnim. Dobio sam obećanje od ministra Topčagića da će se u narednih petnaestak dana formirati i Komisija za diobni balans između MUP TK-a i Uprave policije TK-a„ - istakao je ministar Čampara.

„Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području Federacije BiH i Tuzlanskog kantona mislim da možemo biti zadovoljni i ono je na temelju naših pokazatelja zadovoljavajuće. Obzirom da smo prije par godina na području TK-a imali jako ozbiljna sigurnosna pitanja (masovni neredi) moram reći da je u tom pogledu situacija u potpunosti stabilizirana, te odajem priznanje policijskom komesaru da danas imamo takvo stanje da policija TK-a potpuno vlada sigurnosnom situacijom i da može adekvatno i efikasno odgovoriti na svaki sigurnosni izazov koji se pojavi. Posebno želim naglasiti saradnju MUP TK-a i FUP-a na radu na problematici terorizma. Kada je riječ o finansiranju policije, moram reći da je neovisnost policije nužna. Mislim da međunarodni subjekti, prije svega OHR moraju učiniti značajnije napore u smislu jednog otvorenijeg nastupa prema onim kantonima koji nisu donijeli izmjene ovog Zakona i taj proces treba da teče istodobno u svim kantonalnim ministarstvima i u MUP-u RS. Uvjeren sam da će potpuna implementacija ovih odredbi u TK-a biti okončana u toku iduće godine“- rekao je direktor FUP-a Lukač.

 

14:00