MUP TK

Policijski komesar MUP TK-a Nedim Mutapčić upriličio je danas sastanak sa predstavnicima OSCE-a, koji je predvodio Marcus Rolofs (Senior Human Dimension Offcer Head Field Office) sa saradnicima. Ovom prilikom, predstavnici OSCE su predstavili Priručnik za Bosnu i Hercegovinu "Razumjevanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje". Priručnik ima za cilj da pomogne policiji i tužilaštvu, zakonodavcima, lokalnim vlastima i nevladinim organizacijama da bolje razumiju problem krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

 


11:06