MUP TK

Dana, 07.07.2013.godine policijski službenici PU Gračanica i PU Gradačac su radeći na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga izvršili pretres dva lica kod kojih je pronađena određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "cannabis". Navedena materija je izuzeta, dok je nad licima u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada. Takođe, dana 05.07.2013.godine policijski službenici PU Tuzla i PU Gradačac su kod dva lica pronašli određenu koliičinu materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "cannabis". O navedenim događajima obaviješten je kantonalni tužilac, a policijski službenici nastavljaju daljni rad na dokumentovanju istih.


9:27