MUP TK – Obavještenje

 

Na osnovu člana 15. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („SI.novine TK", broj: 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), a u vezi sa članom 20. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona (,,Sl.novine TK", broj: 4/10, 5/11, 14/11 i 2/12), Premijer Kantona donio je Odluku broj 02/2-34-205/13 od 23.04.2013.godine, kojom se Safet Begić, sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ovlašćuje da od 22.04.2013.godine pa do razriješenja statusa dosadašnjeg ministra (obzirom da je 19.04.2013.godine Skupština TK-a donijela Odluku br. 01-02-283-2/13 o smjeni Amira Husića, ministra unutrašnjih poslova u Vladi TK-a), odnosno imenovanja novog ministra unutrašnjih poslova TK-a, predstavlja i zastupa ovo Ministarstvo, organizuje rad, potpisuje akte i preduzima sve druge neophodne radnje u cilju zakonitog i nesmetanog izvršavanja poslova iz nadležnosti MUP TK-a u skladu s Ustavom, zakonom i drugim propisima.


12:39