MUP TK – Održana promocija Udruženja „Mreža žena policajaca“

Dana, 03.06.2014. godine u prostorijama MUP TK-a, održana je promocija Udruženja „Mreža žena policajaca“, koje je na pokrenutu incijativu Federalne Uprave policije, zvanično registrovano početkom 2012. godine u Sarajevu. Isto okuplja policijske službenice iz 15 policijskih agencija u BiH (Agencija za istragu i zaštitu BiH, Direkcija za kordinaciju policijskih tijela BiH, Granična policija BiH, Policija Brčko distrikta, Federalana Uprava policija i 10 Kantonalnih Ministarstava).


Osnovni cilj „Mreža žena plocajaca“ je poboljšanje položaja žena u policijskim službama i podizanje svijesti žena i muškaraca u policiji o rodnoj ravnopravnosti.

Aktivne članice „Mreža žena policajaca“ Čičkušić Sabina i Mehanović Hedija su prisutne polcijske službenice upoznale sa prvim koracima udruživanja žena policajki u svijetu, UN Rezolucijom 1325 „Žena, mir i sigurnost“, ciljevima i djelovanjem „Mreža žena policajaca“ i općim pokazateljima stanja i pozicije žene policajke u MUP TK-a.

10:06