MUP TK – SJEDIŠTE

Ulica Turalibegova bb, 75 000 Tuzla

Tel: +387 35 250 011, +387 35 275 601

Fax: +387 35 255 538

E mail: kontakt@muptk.ba

Odsjek za odnose s javnošću

Tel. 035 255 618 ; 266 600

E-mail : portparol@muptk.ba ; portparol.up@muptk.ba