Na području TK-a izvršeno 6 pretresa, pronađena opojna droga, municija i predmeti za krivotvorenje dokumentacije

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a su, postupajući po naredbama općinskih sudova, a po prethodno sačinjenom Operativnom planu sprovođenja zajedničkih mjera i radnji na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela, dana 02.10.2019.godine, izvršili pretrese na šest lokacija na području Tuzlanskog kantona.

Pretresi su izvršeni na području: grada Tuzla kod lica N.H., rođen 1987.godine, općine Lukavac kod lica B.U., rođen 1996.godine, općine Gradačac kod lica T.N., rođen 1959.godine, općine Gračanica kod lica S.H., rođen 1988.godine i T.S., rođena 1989.godine, općine Srebrenik kod lica M.O., rođen 1973.godine i općine Kladanj kod lica M.S., rođen 1983.godine.

Prilikom pretresa, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnih djela (Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, Teška krađa i Krivotvorenje isprave) ili prekršaja (shodno Zakonu o oružju i municiji Tuzlanskog kantona), i to: 14 kom. municije različitog kalibra, dvije kutijice sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „cannabis“, 2 manja pakovanja biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „cannabis“, 1 manje pakovanje sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, 1 manje pakovanje sa sadržajem praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „speed“, 2 drobilice za opojnu drogu, tableta „subokson“, tableta „trazem“, 2 bočice kanabisovog ulja, 17 šprica s iglama, naprava za konzumiranje opojne droge tzv. bong i drugi pribor za korištenje opojnih droga, dvije sjekire, više potvrda o prodaji bakra na otkupnim stanicama, kao i veća količina predmeta koji se dovode u vezu s krivičnim djelom Krivotvorenje isprave (ugovori, police osiguranja, pečati, profesionalne mašine za štampanje, alat za ukucavanje ID brojeva na vozilima i dr).

Nakon kompletiranja predmeta, te završenih vještačenja i daljnjih provjera protiv navedenih lica će biti podneseni adekvatni izvještaji Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za učinjena krivična djela ili zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Sudu za počinjene prekršaje.

12:51