Obavještenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a obavještava građane da je Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 11/08, 14/09, 4/10, 11/11 i 17/13) propisana obaveza zamjene oružnih listova izdatih od strane nadležnih organa u BiH po ranijem zakonodavstvu.

Zakonska je obaveza podnošenja zahtjeva za zamjenu oružnog lista nadležnoj policijskoj upravi najkasnije do 31.12.2015. godine.

Uz zahtjev za zamjenu oružnog lista nadležnoj policijskoj upravi potrebno je priložiti dokaz da je oružje ispravno, da ispunjava uslov u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, a za lovačko i streljačko oružje i dokaz da je član lovačke i streljačke organizacije.

Ukoliko imalac oružja u propisanom roku ne podnese zahtjev za zamjenu oružnog lista, ili ne ispuni navedene uslove dužan je oružje, municiju i oružni list predati nadležnoj policijskoj upravi, koja je obavezna donijeti rješenje o oduzimanju oružja.

Navedenoj obavezi zamjene oružnog lista ne podliježu vlasnici oružnog lista izdatog u skladu sa Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/08, 14/09, 4/10, 11/11 i 17/13), odnosno vlasnici oružnog lista izdatog u 2009. godini i poslije.

Zakonom o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije kao jedan od posebnih uslova koje mora ispunjavati imalac oružja, propisano je da je na zdravstvenom pregledu proglašen zdravstveno sposobnim za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Imaoci oružja treba da provjere važnost svojih ljekarskih uvjerenja obzirom da je Pravilnikom o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 5/09), propisano da lice koje dobije pozitivnu ocjenu zdravstvene sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije je dužno svakih pet godina obnoviti pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.

15:04