Obavještenje za građane

 

Na osnovu Zaključka Vlade TK-a broj:02/1-04-10323/20 od 23.03.2020. godine, a s ciljem sprečavanja širenja bolesti izazvane Korona virusom (Covid-19), rad u Vladi TK-a, kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravama i upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade Tuzlanskog kantona biti će organizovan u skladu sa odlukama rukovodioca, a kojom će radnici (počev od 24.03.2020. godine) biti upućeni na godišnji odmor, vodeći računa da bude obezbijeđeno obavljanje poslova onih zaposlenika čiji rad je neophodan za nesmetano funkcionisanje organa.

Rukovodioci navedenih organa su dužni zaposlenike iznad 60 godina starosti, zaposlenike sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i trudnice (počev od 24.03.2020. godine) uputiti na korištenje preostalog godišnjeg odmora iz 2019. godine, odnosno na korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020. godine u trajanju od najmanje 12 radnih dana, ukoliko su zaposlenici već iskoristili godišnji odmor iz 2019. godine.

Radno vrijeme u organima uprave će zbog obustave javnog prevoza na području Tuzlanskog kantona, od utorka 24.03.2020. godine biti od 08,00 do 13,00 sati.

U skladu sa preventivnim mjerama koje su na snazi, stranke koje komuniciraju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK-a, upućuju se da komunikaciju obavljaju isključivo putem telefona i elektronskim putem, da sve podneske šalju putem pošte, te da izbjegavaju neposredni ulazak u prostorije organa, ukoliko nije obavezno lično prisustvo stranke, prilikom podnošenja zahtjeva, kao npr. za ličnu kartu, putne isprave, vozačku dozvolu i slično.

13:57