Obuka policijskih službenika u okviru projekta EU

 

Danas, 30.07.2012.godine je u prostorijama MUP TK-a održan sastanak v.d. policijskog komesara Envera Skenderovića i Andreasa Fellnera, dugoročnog eksperta ispred projekta IPA 2010 – Podrška EU iz oblasti provođenja zakona BiH, sa saradnicima. Ovom prilikom, razgovarano je o realizaciji projekta Evropske unije u okviru komponente VII (Policijska tijela na nivou entiteta i kantona), u sklopu kojeg je planirano stručno usavršavanje i edukacija policijskih službenika, u skladu sa međunarodnim i standardima Evropske unije.


 

Naime, realizacija navedenog projekta planirana je za mjesec septembar 2012.godine, nakon razgovora sa predstavnicima svih kantonalnih MUP-ova o detaljima projekta i temama planirane obuke, namijenjene za srednje i visoko rangirane policijske službenike.

 

Ispred Uprave policije MUP TK-a danas je delegiran određen broj tema, koje se odnose prije svega na oblast borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, zakonsku regulativu i sl., obzirom da bi unapređenje znanja i vještina na ovim područjima, bilo iznimno korisno u efikasnijem obavljanju redovnih poslova i zadataka.

 

6:19