Održan sastanak na temu “Prijedlog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Krivičnom postupku FBiH”

Na inicijativu ministra unutrašnjih poslova TK-a Amira Husića danas je u prostorijama MUP TK-a održan sastanak na temu "Prijedlog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Krivičnom postupku FBiH" sa predstavnicima nevladinog sektora koji se bave navedenom problematikom, službenicima Uprave policije MUP TK-a i poslanikom u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, koji je pokazao najviše interesovanja za ovu problematiku, kojom prilikom je razgovarano o rješenjima koja su predviđena ovim prijedlogom Zakona.


Razlog zbog kojih je ministar Husić sazvao današnji sastanak je dilema u vezi eventualnih finanijskih sredstava, obzirom da je u postojećoj verziji Zakona, koji čeka na usvajanje u Domu naroda Parlamenta FBiH, predviđeno da implementacija istog ne iziskuje dodatna novčana sredstva na nivou FBiH, dok s druge strane nije rečeno da li to iziskuje dodatna sredstva na nivou kantona. Druga dilema je da li će odredba od maksimalno 10 godina kazne značiti uvoz ili izvoz maloljetniih prestupnika iz Republike Srpske u Federaciju BiH, obzirom da je u RS-u maksimalna kazna za maloljetnike 5 godina.

Zaključak učesnika sastanka je da je kazna od 5 godina nedopustiva, uzimajući u obzir dosadašnju praksu, te se podržava odredba koja to definiše na maksimalnih 10 godina, i smatra potrebnim pokretanje inicijative nadležnim institucijama u Republici Srpskoj da i kod njih maksimalna kazna bude podignuta na 10 godina.

Navedenom sastanku prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirza Ustamujić, program koordinatorica Biroa za ljudska prava Tuzla Elizabeta Lukačević, direktor Disciplinskog centra za maloljetnike TK-a Mirza Dževdetbegović, načelnik Odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodicu MUP TK-a Šemsudin Kreho i inspektor u navedenom Odjeljenju Elmin Husanović.

8:08