Održan sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice

Danas je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održan radni sastanak menadžmenta MUP TK-a i predstavnika općina Tuzlanskog kantona. Na sastanku je razgovarano o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, s posebnim osvrtom na hronologiju posljednjih dešavanja - protesta, kao i o drugim aktuelnim temama iz oblasti sigurnosti.


Ovom prilikom, načelnik Sektora uniformisane policije MUP TK-a i sekretar MUP TK-a su zajedno sa saradnicima upoznali načelnike i predstavnike općina sa najvažnijim segmentima proteklih događaja, kao i sa poduzetim aktivnostima policije MUP TK-a.

Dogovoren je nastavak saradnje MUP TK-a i lokalne zajednice u očuvanju povoljnog stanja javnog reda i mira, lične i imovinske sigurnosti građana, te poboljšanju stanja sigurnosti uopće.

14:22