Održan sastanak predstavnika Sindikata policije kantonalnih MUP-ova i Policije BD-a

Na nivou MUP-a TK-a danas je održan sastanak Sindikata policije, kojem su prisustvovali predstavnici sindikalnih organizacija kantonalnih MUP-ova FBiH (MUP TK, MUP ZDK, MUP SBK, MUP K10, MUP BPK i MUP PK) i Policije Brčko distrikta BiH, kao i ministar unutrašnjih poslova MUP-a TK-a mr. Midhat Dobrnjić i policijski komesar Fadil Šljivić.

Na sastanku je razmatran sljedeći dnevni red: aktivnosti na formiranju zajedničkog sindikata policije, odnosno uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova sa područja FBiH i Brčko distrikta BiH, aktivnosti na implementaciji Zakona o plaćama na kantonalnim nivoima kako za policijske službenike, tako i za državne službenike i namještenike, i aktivnosti na izmjeni Zakona o povoljnijem penzionisanju.

Nakon sveobuhvatne diskusije donešeni su određeni zaključci u vezi navedenih tačaka dnevnog reda, te odluka da se pristupi organizaciji formiranja zajedničkog udruženja/koordinacije sindikata policije na području FBiH i Brčko distrikta BiH, uz prethodnu saglasnost skupština Sindikata policije kantonalnih MUP-ova i Policije BD-a.


Sindikat policije MUP TK-a

13:58