Održan okrugli sto u Lukavcu

Danas (25.07.2018.) je u Lukavcu održan okruglli sto u organizaciji Uprave policije MUP-a TK-a i Kantonalnog tužilaštva TK-a na temu:“Unapređenje koordinacije i saradnje u kontaktu sa ženama prijaviteljicama i žrtvama nasilja u porodici“. Navedena tema je potaknuta aktuelnim izazovima sa kojima se suočavaju prijaviteljice i žrtve nasilja u porodici (žene i djeca) u policijskim upravama i stanicama, centrima za socijalni rad, tužilaštvu, kao i u drugim institucijama sa kojima žene dolaze u kontakt prilikom prijavljivanja i vođenja krivičnog postupka vezanog za nasilje u porodici. Cilj okruglog stola je jačanje koordiancije i saradnje, poboljšanje prakse i ujednačavanje postupanja svih institucija koje dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u porodici. Pored predstavnika policije i tužilaštva, okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici Sigurne kuće iz Tuzle, Centra za socijalni rad Tuzla, kao i žrtve nasilja u porodici.

14:01