Održan prošireni kolegij policijskog komesara

Danas, 26.04.2017.godine je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održan prošireni kolegij policijskog komesara Fadila Šljivića sa glavnim inspektorima Uprave policije MUP-a TK-a, kojem je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova TK-a Husein Topčagić.

Ovom prilikom, razmatrana je analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar - mart 2017.godine, kroz komparativnu analizu stanja sigurnosti na području policijskih uprava MUP-a TK-a.

Organizacione jedinice MUP TK-a su u periodu januar-mart 2017.godine evidentirale ukupno 374 događaja u kojima je došlo do narušavanja javnog reda i mira, što je za 134 događaja ili 26,4% manje nego u istom periodu prošle godine.

U periodu januar-mart 2017.godine, od strane MUP-a TK-a nadležnim Tužilaštvima podnešena su 953 izvještaja o izvršenju krivičnog djela (što je manje za 255 ili 21,11% u odnosu na isti period prošle godine), protiv 973 učinioca (takođe manje za 129 ili 11,71%). Ukupan broj KD-a koji je obuhvaćen podnešenim izvještajima je 1.046, što je za 335 KD-a ili 24,26% manje u odnosu na isti period prošle godine. U posmatranom periodu došlo je do smanjenja KD-a protiv imovine za 291 KD-o ili 33,30%, KD-a iz drugih posebnih zakona za 28 KD-a ili 56,00%, KD-a protiv javnog reda i pravnog prometa za 21 KD-o ili 22,58% i dr., dok je primijećeno povećanje KD-a protiv opće sigurnosti ljudi i imovine za 12 ili 200,00%, KD-a protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara za 11 KD-a ili 26,83%, KD-a protiv podmićivanja i KD-a protiv službene i druge odgovorne funkcije za 11 KD-a ili 78,57% i dr.

Na putevima Tuzlanskog kantona tokom perioda januar-mart 2017.godine evidentirano je 376 saobraćajnih nezgoda, što je u odnosu na  isti period 2016.godine manje za 34 saobraćajne nezgode ili 8,3%.

Na osnovu ovih pokazatelja ocijenjeno je da je stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona povoljno.

Razmatrana su i druga aktuelna pitanja iz domena rada Uprave policije, kao što su pojačane aktivnosti policije povodom nastupajućeg prvomajskog praznika, aktivnosti oko obilježavanja 22. maja – Dana policije Tuzlanskog kantona i druga tekuća pitanja.

15:37