Održan prošireni kolegij policijskog komesara

Danas, 22.12.2016.godine je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održan prošireni kolegij policijskog komesara Fadila Šljivića sa glavnim inspektorima Uprave policije MUP-a TK-a, kojem je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova TK-a Husein Topčagić.

Ovom prilikom, razmatrana je analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar - novembar 2016.godine kroz komparativnu analizu stanja sigurnosti na području policijskih uprava MUP-a TK-a, kao i analiza realizacije aktivnosti po zavedenoj akciji pojačane kontrole učesnika u javnom saobraćaju s akcentom na višestruke povratnike u činjenju saobraćajnih prekrašaja.

Na proširenom kolegiju je razgovarano i o Planu i programu rada Uprave policije MUP-a TK-a za narednu 2017.godinu, ocjenama rada policijskih službenika za 2016.godinu i drugim tekućim pitanjima iz domena rada Uprave policije, te je usvojen Opći okvirni plan za postupanje u vanrednim situacijama.

 

15:32