Održan sastanak policijskog komesara i načelnika Općine Srebrenik

Danas je u prostorijama MUP-a TK-a održan radni sastanak policijskog komesara Fadila Šljivića i načelnika Općine Srebrenik Nihada Omerovića.

Na sastanku je razgovarano o sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona i općine Srebrenik, koja je na osnovu statističkih pokazatelja za prethodnu godinu (javni red i mir, saobraćaj i kriminalitet) ocijenjena zadovoljavajućom.

Takođe je razgovarano o unapređenju saradnje lokalne zajednice i Uprave policije MUP TK.

12:09