Održan radni sastanak proširenog kolegija Direktora Uprave policije MUP TK-a

Danas je (14.05.2019.godine) u prostorijama Uprave policije MUP-a TK u Tuzli, održan radni sastanak proširenog kolegija Direktora Uprave policije MUP-a TK Dževada Kormana i Glavnih inspektora. Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2019. godine, planirane aktivnosti povodom obilježavanja 22.maja Dana policije TK-a, kao i druga aktuelna bezbjednosna pitanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a, s akcentom na unapređenje stanja sigurnosti u javnom saobraćaju i poduzimanje adekvatnih mjera i radnji u vezi sa migrantskom krizom.

Na sastanku su doneseni određeni zaključci i smjernice budućeg zajedničkog djelovanja iz domena rada Uprave policije MUP TK-a, te prijedlog mjera za unapređenje općeg stepena sigurnosti.

14:37