Održan radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije MUP TK-a

Danas, 04.11.2019.godine, u prostorijama MUP TK-a u Tuzli, održan radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije MUP TK-a Dževada Kormana i glavnih inspektora. Na sastanku je razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar - septembar 2019.godine, koja je ocjenjena kao zadovoljavajuća, kao i trenutna sigurnosna situacija sa posebnim osvrtom na problematiku sa migrantima.

U cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti  na području Tuzlanskog kantona, usaglašene su smjernice budućih aktivnosti  iz domena rada Uprave policije MUP TK-a.

14:45