Održan radni sastanak sa Timom za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD-a

Danas (18.01.2016.) u prostorijama MUP TK-a je održan radni sastanak sa „Timom za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD-a“ i načelnicima Sektora uniformisane policije, kriminalističke policije i komadanta  za Specijalnu podršku i OBL Uprave policije MUP TK-a.

Tokom sastanka razgovarano je o bezbjednosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona i BiH s  akcentom na aktuelne bezbjednosne događaje.

 

16:07