Održan radni sastanak

Dana 10.02.2016. godine u prostorijama Policijske uprave Lukavac održan je radni sastanak rukovodnih službenika PU Lukavac (načelnik Policijske uprave i vođa patrolnih sektora PS Lukavac) sa predsjednicima sportskih klubova i komesarima za bezbijednost sportskih klubova sa područja općine Lukavac.

Na satanku je je razgovarano o „Poštivanju odredbi Zakona o javnom okupljanju“ (Sl. novine TK-a 01/12), sa osvrtom da odredbe Zakona kojim se propisuju rokovi za najavu okupljanja i obaveze organizatora javnog okupljanja prilikom preduzimanja mjera osiguranja javnog skupa, a u cilju kvalitetnijeg organizovanja javnih događaja i efikasnog djelovanja policijski službenika PU Lukavac.

Takođe je razgovarano o poboljšanju saradnje između organizatora javnog okupljanja i pripadnika policije kako bi se neželjene  incidentne situacije koje se javljaju u toku održavanja javnog skupa u velikoj mjeri smanjile ili u potpunosti eliminisale.

 

9:42