Održan sastanak sa predstavnicima Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je (10.05.2017.god.) održan radni sastanak predstavnika MUP TK-a i Uprave policije sa predstavnicima Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine FBiH i predstavnicima agencija za zaštitu ljudi i imovine registrovanih na području Tuzlanskog kantona.

U uvodnom dijelu sastanka prisutnima su se obratili ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona mr. Husein Topčagić i predsjednik Upravnog odbora navedene Komore Malik Krivić.

Imajući u vidu da je zadatak Komore, osnovane 2016.godine, da osigura saradnju organa unutrašnjih poslova i agencija za zaštitu ljudi i imovine u vezi s pravilnom i zakonitom primjenom propisa iz oblasti zaštite ljudi i imovine, tema sastanka bila je unapređenje navedenih službi, s akcentom na što profesionalniju primjenu zakonskih ovlaštenja od strane zaštitara, te jačanju saradnje sa policijskim službenicima MUP TK-a u provođenju navedenih ovlaštenja.

14:27