Održan sastanak sa predstavnicima Saveza lovačkih društava TK-a

Sekretar MUP TK-a Safet Begić i načelnik Odjeljenja za koordinaciju, usmjeravanje i edukaciju Sektora uniformisane policije MUP TK-a Kemal Suljkić primili su danas u radnu posjetu predstavnike Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona, koje je predvodio predsjednik Saveza Mensur Alić.

Na sastanku je raspravljano o odredbama Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, u okviru čega su predstavnici Saveza iznijeli nekoliko prijedloga za izmjene navedenog Zakona. Svi prijedlozi su evidentirani i MUP TK-a će iste razmotriti i u skladu sa mogućnostima ugraditi u tekst Zakona o oružju i municiji TK-a.

12:27