Posjeta Međunarodnoj osnovnoj školi Tuzla

       

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić i policijski komesar MUP TK-a Nedim Mutapčić, boravili su danas u posjeti Međunarodnoj osnovnoj školi Tuzla, gdje su se sastali sa direktorom škole i nastavnim osobljem, u sklopu kontinuiranih aktivnosti MUP TK-a na promociji aktuelne informativne državne kampanje "Jači, brži, bolji" i realizaciji projekta "Rad policije u zajednici u BiH" u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju - SDC.


 

U okviru posjete, ministar i policijski komesar su obišli učenike Međunarodne osnovne škole Tuzla, kojima su nakon prigodnog obraćanja, uručili promotivni materijal, s ciljem edukacije najmlađe populacije o važnosti i načinima sprečavanja i suzbijanja međuvršnjačkog nasilja.

 

Današnja posjeta, ujedno je bila i prilika da se iskaže obostrana zahvalnost za dosadašnju saradnju i podršku u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i projekata, kao i da se predstave obučenije i svestranije policijske snage koje su u funkciji da predano i profesionalno služe građanima, kroz prooaktivan rad policije u zajednici.

11:15