Posjeta studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta MUP-u TK-a

Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Odsjek Poremećaji u ponašanju su, u okviru realizacije nastavnih sadržaja stručnih predmeta, danas, 27.11.2017.godine boravili u jednodnevnoj posjeti MUP-u TK-a, gdje su ih primili predstavnici Odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju, nasilje u porodici i seksualne delikte Sektora kriminalističke policije MUP-a TK-a i portparol MUP-a TK-a.

Ovom prilikom, studenti su upoznati sa radom navedenog Odjeljenja, zakonskom regulativom u postupanju sa djecom i maloljetnicima koji su u sukobu sa zakonom, projektu rad policije u zajednici i dr.

Nakon edukativnog predavanja i diskusije, studenti su posjetili posebno opremljenu prostoriju tzv. "sobu po mjeri djeteta", koja je prilagođena za saslušanje djece i maloljetnika u kontaktu sa pravosudnim sistemom.

14:29