Posjeta studenata MUP TK-a

Dana, 26.04.2013. godine u prostorijama MUP TK-a od strane zamjenika komandira PS Centar - PU Tuzla Fuada Jašarevića sa saradnicima održano je edukativno predavanje studentima prve godine Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli na temu "Javna okupljanja građana sa posebnim osvrtom na izradu Operativnih planova prilikom obezbjeđenja javnih skupova od strane službenika policije".


Prilikom održane radionice službenici policije prezentovali su odredbe Zakona o javnom okupljanju, Zakona o javnom redu i miru, Zakona o zaštitarskim agencijama, te Pravilnik o vrsti, visini i načinu naplate posebnih troškova i usluga MUP TK-a. Nakon održanog predavanja studentima je omogućena interaktivna komunikacija u kojoj su uzeli aktivno učešće.

 

13:49