Potpisan Protokol između MUP-a TK-a i Sindikata policije

Nakon Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona, danas (10.08.2020) su ministar MUP-a TK-a Sulejman Brkić i Hasan Alić predsjednik Sindikata policije MUP-a TK-a potpisali Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i Sindikata policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Ovim Protokolom je definisan postupak, kao i rokovi za pregovore radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i policijskih službenika Tuzlanskog kantona.

12:05