Potpisan sporazum o saradnji Pravnog fakulteta sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK i Općinskim sudom u Živinicama

Dana (20.09.2018. godine) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličeno je potpisivanje sporazuma o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Općinskim sudom u Živinicama.

Sporazum koje su potpisali mr. sc. Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ibrahim Bubić, predsjednik Općinskog suda u Živinicama i prof. dr. Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli imaju za cilj uspostavljanje ili daljnje proširivanje obrazovne, naučne i stručne saradnje između navedenih institucija.

Implementacijom navedenih sporazuma studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli će dobiti priliku da se kroz posjete organizacionim jedinicama spomenutih institucija upoznaju sa primjenom prava u stvarnim životnim situacijama, prošire svoja praktična znanja i vještine te na taj način dodatno obogate svoje spoznaje iz oblasti prava.

11:24