Potpisan ugovor između UNTZ-a i MUP TK-a

       

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Bego Gutić i rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilović, potpisali su danas Ugovor o obezbjeđivanju Kampusa Univerziteta u Tuzli i davanju na korištenje djela objekata Kampusa, između Univerziteta u Tuzli i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

 


 

Naime, dio objekata Kampusa Univerziteta u Tuzli (bivše Kasarne "Husein kapetan Gradaščević" u Tuzli) daje se na raspolaganje i korištenje MUP TK-a, odnosno Jedinici policije za podršku MUP TK-a, što će zasigurno poboljšati dosadašnje smještajne uslove ove Jedinice, te unaprijediti njihov rad u svakodnevnom obavljanju vrlo zahtjevnih i složenih poslova i zadataka.

8:44