Predstavnici Ambasade SAD-a u BiH u posjeti Upravi policije MUP TK-a

Dana, 1.2.2023.godine u radnoj posjeti Upravi policije MUP TK-a boravili su Matan Meyer direktor Odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona (INL) pri Ambasadi SAD-a u BiH, te članovi delegacije iz Vašingtona.

Na sastanku je razgovarano o sigurnosnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu, kao i o dosadašnjoj uspješnoj saradnji Uprave policije MUP TK-a sa Američkom ambasadom, izazovima sa kojima se Uprava policije suočava, pri čemu su predstavnici Ambasade SAD-a izrazili zadovoljstvo sa postignutim rezultatima Uprave policije u proteklom periodu, posebno u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala, organizovanog kriminala i borbi protiv korupcije. Takođe, na sastanku je razgovarano o budućem materijalno-tehničkom opremanju  Uprave policije i specijalističkim obukama policijskih službenika za borbu protiv najsloženijih oblika kriminaliteta, koje će se provesti uz saradnju i pomoć Ambasade SAD-a u BiH.

Dževad Korman, direktor Uprave policije se zahvalio na posjeti i naporima koje ulaže SAD u borbi protiv korupcije, i jačanju kapaciteta Uprave policije MUP TK-a, te izrazio nadu da će se ovako uspješna saradnja nastaviti i u narednom periodu.

14:44