Predstavnici Američke ambasade u BiH i ICITAP-a u posjeti Upravi policije MUP TK-a

Predstavnici Ambasade SAD-a u BiH koje je predvodio zamjenik ambasadorice Paul Horowitz i ICITAP-a u BiH (Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa SAD-a sa sjedištem u Sarajevu) koje je predvodio viši tehnički savjetnik Laddie Hancock, boravili su danas (27.07.2017.godine) u radnoj posjeti Upravi policije MUP TK-a gdje su se sastali sa policijskim komesarom Fadilom Šljivićem.

Razgovarano je o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona i zajedničkim projektima (kampanjama i specijalističkim obukama) realizovanim u proteklom periodu s ciljem unapređenja stanja sigurnosti, podizanja svijesti građana o problemima korupcije, nasilja u porodici i dr., te boljeg i efikasnijeg rada policije u borbi protiv najsloženijih oblika kriminala. Takođe, dogovorene su i naredne aktivnosti, kao što je predstojeća obuka policijskih službenika na temu postupanja policije u istragama nasilja u porodici, koja je planirana za septembar tekuće godine u okviru programa ICITAP.

Sudionici sastanka ocijenili su da je dosadašnja ostvarena saradnja veoma dobra, a policijski komesar je ovom prilikom u ime Uprave policije MUP TK-a izrazio posebnu zahvalnost predstavnicima Američke ambasade u BiH i programa ICITAP za BiH na posjeti MUP TK-a i značajnom doprinosu koji daju u materijalno-tehničkom opremanju i stručnom usavršavanju pripadnika policije.

 

14:32