Predstavnici ICITAP-a u posjeti Upravi policije MUP-a TK-a

Policijski komesar Fadil Šljivić primio je danas, u prostorijama Uprave policije MUP-a TK-a, u radnu posjetu predstavnike ICITAP-a u BiH (Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravosuđa SAD-a sa sjedištem u Sarajevu), koje je predvodio viši tehnički savjetnik Laddie Hancock.

Na sastanku je razgovarano o trenutnoj sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, zajedničkim projektima, podršci i pomoći koju ICITAP pruža MUP-u TK-a u specijalističkom osposobljavanju i usavršavanju pripadnika policije Tuzlanskog kantona i materijalno-tehničkom opremanju, a sve u cilju povećanja operativne spremnosti i efikasnije borbe protiv najsloženijih oblika kriminala.

Ovom prilikom, izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom kroz navedeni međunarodni program pomoći.

14:57