Predstavnik ICITAP-a u radnoj posjeti MUP TK

Policijski komesar Fadil Šljivić primio je danas u prostorijama MUP-a TK-a, u radnu posjetu g-dina Roberta Myersa, predstavnika ICITAP-a (Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci u BiH koji djeluju pri Ministarstvu pravosuđa SAD-a).

Na sastanku je razgovarano o sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, aktivnostima koje se provode u borbi protiv svih oblika kriminaliteta i korupcije, te pomoći i podršci koju ICITAP pruža MUP TK-a, a koje se ogledaju u materijalno-tehničkom opremanju i stručnom usavršavanju policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK-a.

Takođe, razgovarano je i o planovima i programskim prioritetima Uprave policije MUP-a TK-a za tekuću 2015.godinu, kao i projektima koje ICITAP implementira u Bosni i Hercegovini.

12:34