Učešće službenika policije u manifestaciji OŠ “Novi grad”

Dana, 30.11.2012.godine, službenici policije PS Centar – PU Tuzla i JP za podršku MUP TK-a su, u okviru projekta "Rad policije u zajednici", uzeli učešće na završnoj manifestaciji u sklopu aktivnosti na temu "Učenici u saobraćaju", koju je organizovala OŠ "Novi grad" Tuzla.


Naime, riječ je o temi koja je realizovana tokom mjeseca novembra 2012.godine, kao sastavni dio projekta, započetog početkom školske 2012/2013.godine, koji obuhvata ciklus edukativnih radionica, s ciljem jačanja saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom.

Na današnjoj manifestaciji upriličeno je druženje učenika prvih razreda OŠ "Novi grad", nastavnog osoblja i roditelja sa službenicima policije MUP TK-a, Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla i Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

Cilj druženja je bio da se najmlađi školarci upoznaju sa poslovima i zadacima navedenih službi, kao i dijelom materijalno – tehničkih sredstava koja se koriste u njihovom svakodnevnom radu.

Takođe, ovom prilikom su učenici izveli prigodnu priredbu na temu pravila ponašanja u saobraćaju, nakon čega su službenici policije, PVB i SHMP odgovarali učenicima i roditeljima na pitanja iz domena svog rada.

12:15