PIROTEHNIČKA SREDSTVA

15.01.2010 13:09

 

U povodu predstojećih novogodišnjih praznika, želimo skrenuti pažnju svim građanima na nezakonitu upotrebu pirotehničkih sredstava, koja nestručnim rukovanjem mogu dovesti do samopovređivanja i povređivanja.

Naime, Zakonom o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona u članu 3., u tačkama 24, 25 i 26 predviđene su i novčane kazne za lica koja na javnom mjestu prodaju, kupuju ili nude petarde, bez odobrenja nadležnog organa, u iznosu od 50 do 500 KM, dok su za lica koja na javnom mjestu pucaju iz vatrenog oružja, pale rakete, petarde i slično ili priređuju vatromet bez odobrenja nadležnog organa, predviđene novčane kazne od 100 do 1000 KM.

Molimo građane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava za predstojeće praznike

 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba