SASTANAK PREDSTAVNIKA POLICIJSKIH AGENCIJA U BiH

03.03.2010 11:24

S ciljem analize realizacije plana operativnog djelovanja združenih policijskih snaga u akciji “Svjetlost”, izvedenoj 02. februara 2010. godine, na osnovu naredbe Suda BiH, danas je (03.03.2010. godine) u službenim prostorijama MUP TK-a održan sastanak predstavnika agencija za provedbu zakona na nivou Bosne i Hercegovine.

 

Ovom prilikom, sagledani su sigurnosni pokazatelji u planiranju i izvođenju akcije “Svjetlost”, te međusobna saradnja i koordinacija između policijskih agencija, koja je po ocjeni združenog štaba realizovana profesionalno.

 

Tokom akcije, do izražaja su došla načela rukovođenja, komandovanja i koordinacije uz ostvarenu dobru logističku i materijalno-tehničku podršku svih učesnika, uz poštivanje svih zakonskih mjera i normi, te verifikovanog plana rada.

 

Zaključak združenog štaba je da će, ukoliko se u narednom periodu ukaže potreba, prema sigurnosnim procjenama ili naredbi Suda BiH, biti moguće ovakvo ili slično angažovanje policijskih snaga.

 

                                                                                                   Združeni štab

                                                                                              akcije “SVJETLOST”

 

                                                                                    

 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba