ŠKOLSKE SAOBRAĆAJNE PATROLE U SREBRENIKU

23.04.2010 12:19

 

U Policijskoj stanici Srebrenik je, shodno sačinjenom lokalnom planu implementacije projekta «Rad policije sa zajednicom», koji između ostalog predviđa i održavanje edukativnih predavanja u obrazovnim ustanovama na području Općine, započeto sa organizovanjem «ŠKOLSKIH SAOBRAĆAJNIH PATROLA».

Uloga školskih saobraćajnih patrola je da, u zajedničkim aktivnostima, skupa sa službenicima policije Policijske stanice Srebrenik i sami doprinesu poboljšanju saobraćajne slike ovog područja,  što se ogledalo u kontroli i fizičkoj regulaciji saobraćaja na užem području grada Srebrenika.

Ovim aktivnostima su obuhvaćeni učenici Mješovite srednje škole u Srebreniku, zanimanje Tehničari drumskog saobraćaja, koji već posjeduju određena znanja iz ove oblasti a u narednom periodu planirano je da ove aktivnosti budu proširene i na osnovne škole sa ovog područja.

Značajno je napomenuti da je ovakav vid saradnje veoma dobro prihvaćen kako od strane učenika tako i prosvjetnih radnika i menadžmenta MSŠ Srebrenik, što daje naznake da će saradnja između Policijske stanice Srebrenik i ove ustanove i dalje biti nastavljena.

 

 

 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba