Kolegij ministra unutrašnjih poslova TK-a

10.11.2011 13:23

Danas (10.11.2011.godine) je u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona održan redovni Stručni kolegij ministra unutrašnjih poslova TK-a tokom kojeg je, između ostalog, razmatran zahtjev Sindikata MUP TK-a za formiranje pregovaračkog tima, kako bi se pristupilo realizaciji potpisivanja kolektivnog ugovora između Sindikata MUP TK-a i Vlade TK-a, s čim u vezi su doneseni određeni zaključci, koji će na narednoj sjednici biti predočeni Vladi Tuzlanskog kantona, u cilju sačinjavanja prijedloga pregovaračkog tima.

 

Na današnjem Kolegiju razgovarano je i o sljedećim temama iz djelokruga unutrašnjih poslova: izrada Plana i programa rada MUP TK-a za 2012.godinu, Budžet TK-a, stanje sigurnosti na području općine Kladanj, unutrašnji red i disciplina, kao i o drugim tekućim pitanjima.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba