Seminar o zakonodavstvu Evropske unije

17.11.2011 08:35

Na Seminaru o zakonodavstvu Evropske unije, kojeg organizuje Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa EUPM-om i Instrumentom Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija – TAIEX (Sarajevo, 15.–17.11.2011.) učešće su uzeli i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, odnosno ministar Bego Gutić, sekretar Hajrudin Imširović i načelnik PU Gradačac Enver Skenderović.

 

Naime, riječ je o seminaru, koji je predviđen za učesnike procesa konsultacija o Zakonu o policijskim službenicima (ZOPS), kojem prisustvuju i predstavnici EUPM-a, OHR-a i ICITAP-a, dok se glavne teme seminara, između ostalog, odnose na pravni sistem Evropske unije, te proces usklađivanja bosanskohercegovačkog zakonodavstva u procesu evropskih integracija.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba