PS Živinice

01.12.2011 14:52
Službenici policije PS Živinice su prilikom poduzimanja radnji u realizaciji Akcionog plana za provedbu  mjera iz dokumenata “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog saobraćaja FBiH 2008-2013.,” u vremenskom periodu od 25.10. do 25.11.2011. godine izdali ukupno 624 prekršajna naloga (prekoračenje brzine, tehnička neispravnost, nepoštivanje saobraćajnog znaka, alkohol, oznaka “P”, bez položenog vozačkog ispita i dr.). U toku navedenog perioda, dogodilo se ukupno 46 saobraćajnih nezgoda, od čega je 1 saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licem, 12 saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima i materijalnom štetom, a 33 SN-a sa materijalnom štetom.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba