Kabinet Ministra – Radni sastanak

22.06.2012 06:25

 

Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husić je nakon imenovanja na funkciju ministra MUP TK-a, na vanrednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, u prostorijama MUP TK-a održao radni sastanak sa dosadašnjim ministrom Begom Gutićem. Na sastanku je, između ostalog,  razgovarano o programskim aktivnostima MUP TK-a i stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, kao i o budućim aktivnostima Ministarstva, s akcentom na unapređenje općeg stanja sigurnosti i borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba