PU – PS Lukavac

15.01.2013 09:38

U sklopu provođenja aktivnosti na  implementaciji projekta Rad policije u zajednici i na inicijativu PS Lukavac, u prostorijama Mjesne zajednice Gnojnica, općina Lukavac, dana 11.01.2013. godine održan je sastanak službenika policije PS Lukavac sa članovima Vijeća navedene MZ-e. Ovom prilikom, razgovarano je o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Gnojnice, s ciljem unapređenja općeg stanja sigurnosti u lokalnoj zajednici,  kroz preventivni i proaktivni rad policije i građana.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba