Održan sastanak sa predstavnicima Fudbalskog saveza i fudbalskih klubova TK-a

14.03.2014 14:24

Danas je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a održan radni sastanak predstavnika Uprave policije MUP TK-a, Fudbalskog saveza TK-a i fudbalskih klubova sa područja Tuzlanskog kantona (Premijer lige BiH, Prve i Druge lige FBiH), na kojem je razgovarano o aktuelnom prvenstvu u fudbalu i aspektima sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.

Nakon razmijenjenih mišljenja i konstruktivnih prijedloga, donešeni su zajednički zaključci koji će biti proslijeđeni fudbalskim klubovima.

Obzirom da navedenom sastanku nisu prisustvovali predstavnici svih FK-a sa područja TK-a dogovoreno je da se u narednom periodu organizira zajednički sastanak.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba