Promocija kampanje „Biraj život bez oružja“ u Srebreniku i Živinicama

06.08.2014 12:57

Dana, 05.08.2014.godine u pješačkoj zoni u centru Srebrenika i dana 06.08.2014.godine u tržnom centru u Živinicama, održana je promocija kampanje „Biraj život bez oružja“, čiji je cilj animirati i informisati što veći broj građana da bez ikakvih sankcija mogu policiji predati oružje i minsko-eksplozivna sredstva koja nelegalno posjeduju, a čije držanje predstavlja potencijalnu opasnost za njih, članove njihove porodice i lokalnu zajednicu.

Tim povodom, od strane policijskih službenika PS Srebrenik, PS Živinice i Odjeljenja za koordinaciju i usmjeravanje  MUP-a TK-a upriličena je podjela letaka i drugog propagandnog materijala građanima, upoznavanje građana sa ciljem kampanje, odredbama Zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u FBiH, te načinima na koje mogu predati nelegalno oružje.

Inače, riječ je o kampanji koju u Bosni i Hercegovini provode kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova FBiH, MUP RS i policija Brčko Distrikta, uz podršku Centra za kontrolu streljačkog i lakog naoružanja u istočnoj i jugoistočnoj Evropi (SEESAC), UNDP-a, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Misije OSCE-a u BiH, Vlade Velike Britanije, UNICEF-a i World Future Councila. Projekat je usklađen sa međunarodnim standardima za kontrolu malog oružja (ISACS), a navedene aktivnosti finansira Evropska unija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i ovom prilikom apeluje na građane koji posjeduju nelegalno oružje i minsko-eksplozivna sredstva da ista, dobrovoljno, bez ikakvih sankcija, mogu predati u najbližu policijsku stanicu ili obavijestiti policiju na broj telefona 122 o posjedovanju takvog naoružanja, nakon čega će policija izaći na teren i na siguran način isto preuzeti.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba