Pokazna vježba u Srebreniku

31.10.2014 09:18

Jučer je u Srebreniku održana pokazna vježba „Evakuacija i spašavanje u Prvoj osnovnoj školi u Srebreniku“, kojoj su pored Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, SHMP- JZU Dom zdravlja Srebrenik, prisustovali i službenici policije PS Srebrenik.

Cilj vježbe je bio pokazati efikasnost u brzom reagovanju i spremnost da usmjerenim i koordiniranim aktivnostima bude ostvaren zajednički cilj, a to je u ovom slučaju bilo spašavanje djece-učenika i osoblja škole iz objekta zahvaćenog požarom.

U sklopu akcije službenik za Rad policije u zajednici PS Srebrenik je sa svojim kolegama pokazao i objasnio djeci ulogu i zadatke policijskih službenika u ovakvim situacijama.

Učenici Prve osnovne škole su takođe imali priliku da se upoznaju i sa materijalno-tehničkim sredstvima sa kojima raspolažu pomenute službe koje su učestvovale u ovoj vježbi.

 


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba