Radni sastanak ministara i policijski komesara u Lukavcu

09.09.2015 15:08

Tuzla, 9. septembar/rujan 2015. – Federalni ministar unturašnjh poslova Aljoša Čampara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač danas su u Tuzli održali zajednički radni sastanak, kome su, uz kantonalne ministre unutrašnjih poslova i policijske komesare, prisustvovali i predstavnici OHR-a i EUSR-a.

Na sastanku je razmatran Izvještaj o sigurnosnoj situaciji na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2015. godine, kao i sigurnosna pitanja u vezi sa funkcionisanjem policijske strukture u BiH i druga aktuelna pitanja iz domena policijskog rada. Prilikom rasprave o stanju sigrunosti na području Federacije BiH zaključeno je da je u prvih šest mjeseci 2015. godine došlo do smanjenja broja krivičnih djela za 13,8%, a da je došlo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda za 6,6%. Zaključeno je da je policija u Federaciji BiH stanje sigurnosti držala pod kontrolom, kako u segmentu sprečavanja narušavanja javnog reda i mira tako i u suprotstavljanju svim vrstama kriminaliteta.

Učesnici sastanka danas su razmatrali Nacrt sporazuma o međusobnom pružanju pomoći i operativnoj saradnji policijskih organa u Federaciji BiH u uvjetima rješavanja kriznih stanja na prostoru Federacije BiH.

Ministar Čampara je istakao  da bi potpisivanjem ovog sporazuma  između Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova došlo do uspostavljanja efikasnijih oblika saradnje u oblasti borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta i poboljšanje cjelokupne sigurnosne situacije. Također je naglasio da je Sporazum usklađen sa zahtjevima iz reformske agende koji se odnose na sigurnosni aspekt i vladavinu prava.


Preuzeto sa web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona - https://muptk.ba